Increase text size Decrease text size
ליצירת קשר: 09-9551973 |

טיפול זוגי אינטגרטיבי

 

המסלול מיועד לאנשי מקצוע מתחום הפסיכיאטריה, הפסיכותרפיה, הפסיכולוגיה הקלינית, העבודה הסוציאלית והייעוץ, יעוץ חינוכי, קרימינולוגייה קלינית ולמטפלים משפחתיים המעונינים להתעמק בטיפול זוגי או להרחיב את ארגז הכלים המקצועי שלהם.


לתלמידי התוכנית לטיפול משפחתי 10 המפגשים הראשונים של הקורס (סמסטר א') מהווים את קורס החובה ועונים על כל דרישות האגודה בנושא: "שיטות התערבות בטיפול זוגי".

 

במסלול ניתן לבחור ב:

 • קורס לטיפול זוגי אינטגרטיבי ממוקד. 
 • קורס לטיפול זוגי אינטגרטיבי ממוקד (סמסטר א') כחלק מתוכנית ההסמכה לפסיכותרפיה משפחתית וזוגית.
 • הכשרה לקראת הסמכה למטפלי אימגו לזוגות.

טיפול זוגי אינטגרטיבי ממוקד 

מטרות הקורס: להקנות בסיס תיאורטי להבנת זוגיות וקשרי הגומלין בין היחיד והזוגיות. לפתח ידע וכושר אבחנה לגבי תהליכים בריאים ופתולוגיים בקשר הזוגי. להקנות ידע באבחון הבעיה הזוגית והבנה עמוקה של משמעותה בהקשר ההתפתחותי של היחיד ושל הזוג. להקנות ידע מעשי על שיטות טיפול ומיומנויות התערבות אפקטיביות. ולפתח "נשמה של מטפל זוגי".

תיאור הקורס: הקורס מציג מודל חשיבה ועבודה של "טיפול ממוקד", המתעניין בבחירה מכוונת של תהליכים מחוללי שינוי, במישור הפעולה הטיפולית, ובמישור השימוש שהמטפל עושה בעצמו. דוגמא לכלים מרכזיים במישור הפעולה הטיפולית: זיהוי הפנומנולוגיה של הקונפליקט, הפסקת ההשלכתיות ומעבר מהאשמה לקבלת אחריות, עיצוב התנסויות רגשיות מתקנות. כלים מרכזיים במישור שימוש המטפל בעצמו - עמדת אמפתיה בשונה מעמדה פרשנית, יצירת רספטיביות וחשיפות להשפעה.

מרכזת: דר' שרה איווניר.
מנחות: דר' שרה איווניר (מנחה מרכזית), דר' נגה נברו (רובינשטיין), ליאורה גרינהאוס.

נושאי הקורס:

סמסטר א' - חקר ההוויה הזוגית - בחלק זה ישתמשו הלומדים בדוגמאות מתוך חייהם האישיים, בצפייה בקלטות וידאו של טיפולים ובסרטים.

 • הדיאדה הזוגית בפרספקטיבה רב מימדית - מערכתית, פסיכודינמית, התפתחותית, רב-דורית, חברתית-תרבותית ורוחנית.
 • "מודל האימאגו" ויחסי אובייקט
 • התוך האישי והבין אישי בקונפליקט הזוגי היסודי ובאינטראקציה הקונפליקטואלית
 • מודל אינטגרטיבי ממוקד לטיפול זוגי בשיטת "שיקום מענה אמפתי הדדי" (RER) שפותח ע"י דר' שרה איוניר
 • טיפוח אהבה וידידותיות ובניית חזון כמנועי שינוי "מודל הנדנדה" ה"ממוקד שינוי"שפותח ע"י דר' נגה (רובינשטיין) נברו במכון שינוי.


סמסטר ב'- סדנאות מתקדמות בטיפול זוגי


הסמסטר השני בנוי ממקבץ סדנאות בסוגיות מתקדמות בטיפול זוגי
וניתנות גם הן על ידי דר' שרה איוניר (ואורחים נוספים)

 • תרגול מיומנויות וכלים מתקדמים
 • טיפול במשברים חריפים בחיים הזוגיים: משברי אמון, אלימות זוגית, משברי בגידה, נאמנות וגירושין.
 • מעברים -זוגיות חדשה בנישואים השניים

מבנה הקורס: הלמידה תכלול הרצאות, דיונים, הדגמות, תרגול אישי, משחקי תפקיד ותרגול מיומנויות יחודיות בטיפול זוגי, צפייה בוידאו, דפי תדריך וקריאה מודרכת. בחלק מהמפגשים ניתן יהיה לקיים התיעצויות והדרכות (גם חיות). הקורס מוכר לגמול השתלמות.

משך הקורס: סמסטר א' - 10 מפגשים בני 4.15 שעות אקדמיות סה"כ 56 שעות אקדמיות.
מועדים: סמסטר א': אוקטובר 2016 ימי ב' בין השעות 09:30-13:45.
סמסטר ב'-סדנאות מתקדמות בטיפול זוגי: פרטים במזכירות המכון.
 

ההרשמה בהתאם לתקנון ההשתתפות בתוכניות הלימודים.

ד"ר נגה נברו בראיון על משברי גירושין - איך עוזרים לבני המשפחה לעבור את המשבר?
צור קשר
נשמח לחזור אליכם טלפונית, לענות על שאלות ולהוסיף כל מידע שיידרש.
 
מעוניינים להישאר מעודכנים?
אנחנו שומרים על פרטיותך